เจ้าหน้าที่บัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

ลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดของงาน ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

Job Specification

คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ หญิง/ชาย
การศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
ประสบการณ์ –

Job Details

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now