วิศวกรโยธา ( Transportation ) 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย / หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์วิศวกรรมขนส่ง/จราจร 3 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง/จราจร
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพ ได้
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบราง ด้าน geometry , alicnment และ โครงสร้าง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now