วิศวกรปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical) 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย / หญิง
วุฒิปริญญาโท สาขาปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพ ได้
มีประสบการณ์ด้านออกแบบ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now