นักเศรษฐศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย / หญิง
วุฒิ ปริญญาโท (MBA) เศรษฐศาสตร์ / การเงิน / สถิติ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ
สามารถใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ด้านสถิติ
สามารถเขียนรายงานวิชาการ(ด้านเศรษฐกิจ - สังคม และการประเมินผลกระทบทางสังคม)
สามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now