ผู้ช่วยกรรมการบริหารด้านพัฒนาธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ ชาย / หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านวิศวกร หรือ บริหาร
มีความเข้าใจ หรือ เคยทำงาน บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
มีประสบการณ์ด้านการศึกษาความเหมาะสม , งานสำรวจ ,งานออกแบบ , งานสิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์ด้านงานโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการ / ประสานงานโครงการ / ติดต่อลูกค้า

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now