วิศวกรสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5-10 ปี ด้านการศึกษาและออกแบบระบบประปา/ระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบกำจัดขยะ
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now