วิศวกรโครงการงานระบบ : 3 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผน บริหาร ดำเนินงานโครงงานการก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กรพัฒนาบุคลากรในสายงานและปรับปรุงการดำเนินงานประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ. ไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
- มีประสบการณืด้านควบคุมการติดตั้งระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now