ผู้จัดการโครงการ (PM) : 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สถานที่ปฎิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา, มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)
- มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างอาคารสูงไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ และการวางระบบงาน และควบคุมและตรวจมอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now