โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ : 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบ/ดูแลงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน
- ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now