วิศวกรโยธา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี ด้าน วิศวกรโยธา/ทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน
วุฒิปริญญาโท ด้าน วิศวกรโยธา/ทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำได้
สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน วิศวกรรมทางน้ำได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now