วิศกรโครงการ : 5 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง/บริหาร และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน ISO ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคก่อสร้างใหม่ๆ และการวางระบบงาน และควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- มีความเป็นผู้นำสูง และวิสัยทัศน์ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจา

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now