สโตร์ (ประจำหน่วยงาน) : 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ควบคุมการรับจ่ายสินค้า และทำเอกสารสรุปการเบิกจ่าย ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงควบคุม ดูแลการซ่อมบำรุง ภายในหน่วยงานก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ระดับการศึกษา อนุปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านอุปกรณก่อสร้างและมีประสบการณ์ในงานสโตร์ก่อสร้างไม่น้อยกว่า3ปี
- ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now