Room Attendant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย สามารถทำงานรอบบ่ายและดึก
- หญิง ทำงานรอบเช้า เวลา 08.00 น.-17.00 น.
- อายุ 20 - 30 ปี
- มีความรักในงานบริการ และการทำงานเป็นทีม
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now