พนักงานขายอาวุโส (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 5)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

แนะนำข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญาต่างๆ
ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้
ดำเนินงานโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้
สามารถรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากลูกค้า
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
บุคลิกดี, มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยันอดทน
สามารถสื่อสารอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ INTERNET ได้
มีพื้นที่อยู่อาศัยในเขตบางแค / ศาลายา / หรือใกล้เคียง
สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now