เจ้าหน้าทีบริการหลังการขาย : ประจำโครงการเนทูเรซ่าพัทยา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลความเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานขาย
ประสานงานในด้านเอกสารต่างๆ กับสำนักงานใหญ่
จัดทำรายงานการประชุมภายในโครงการ
รับรายการแจ้งซ่อมจากลูกค้าโครงการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานธุรการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now