วิศวกรระบบ : โครงการเนทูเรซ่า พัทยา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สรุปตรวจสอบผังโครงการเพื่อนำมาใช้งานจริงภายในโครงการ
ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและฝ่ายก่อสร้างในการกำหนดตำแหน่งบ้าน, อาคาร, ถนน, ท่อระบายน้ำ, สวนสาธารณะ ฯลฯ ภายในโครงการ
ควบคุมการบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้คำปรึกษาในการควบคุมและแก้ปัญหางานก่อสร้างแก่โฟร์แมนเพื่อให้งานมีคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการ
ตรวจสอบคุณภาพงานตามงวดงานว่าเป็นไปตามสัญญา, กำหนดเวลาและคุณภา และความเรียบร้อยของบ้านก่อนรับมอบจากผู้รับเหมา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี มีภูมิลำเนาในเขต จ.ชลบุรี
ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง - 5 ปี
สามารถใช้ Program MS-OFFICE / AutoCAD
สามารถขับรถยนต์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now