เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในงานช่างขั้นพื้นฐาน
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบขับขี่รถยนต์
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
มีใจรักงานบริการ
มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now