เจาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในงานช่างขั้น พื้นฐาน
สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่รถยนต์
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
มีใจรักงานบริการ
มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอย กระตือรือล้น

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now