เจ้าหน้าที่ธุรการ – ฝ่ายก่อสร้าง (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 1)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลความเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานขาย
ประสานงานในด้านเอกสารต่างๆ กับสำนักงานใหญ่
จัดทำรายงานการประชุมภายในโครงการ
รับลูกค้าและพาเยี่ยมชมโครงการ รวมถึงการพิมพ์สัญญา , ใบจอง และใบเสร็จรับเงิน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานธุรการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพิ้นที่บางแค / ศาลายา
สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now