ช่างเขียนแบบมีหน้าที่เขียนแบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง ทำแบบรายละเอียด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now