เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รักษาเงินสดย่อยและทำเบิกเงินสดย่อย

- จัดทำใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับ

- จัดทำรายการปรับปรุงในระบบบัญชี

- ตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืมเงินบริษัทของพนักงาน

- จัดทำใบกำกับภาษีซื้อ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now