ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง 1 ปี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย หรือ หญิง
- จบการระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
- มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ในสาขาที่ใกล้เคียง
- สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้
- ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานแปล

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now