วิศวกรการผลิต (หลายตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ด้านอุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือการผลิต)
- สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid Work,
- Microsoft Office ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- ถ้าสามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ได้คะแนนToeic ไม่ต่ำกว่า 450

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now