เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Setup and support PC and accessories
Helpdesk Incident system management and solve problem for PC and accessories
Purchasing control and manage computer hardware , software and accessories
Coordinates with all IT factories
Responsible for all functions that is assigned by supervisor

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now