เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ PRICE LIST ส่วนลด และสร้างฐานภาษีสำหรับส่งออก
• จัดทำ MASTER DATA
• ทวนสอบ BOM และ ROUTING
• ตรวจนับวัตถุดิและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
• เตรียมข้อมูล พร้อมตรวจสอบการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูป และจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุตั่งแต่ 23-28 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านบัญชีต้นทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการตรวจนับ Stock
• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.30-17.30น.
• มีบุคคลค้ำประกันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now