เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• สั่งซื้อ และติดตามการจัดซื้อสินค้ากับผู้ขาย
• การหาผู้ขายรายใหม่
• ติดตามกำหนดการส่งมอบสินค้ากับผู้ขาย
• ติดตามข่าวสาร ตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับราคา และแนวโน้มอื่นๆของวัตถุดิบในความรับผิดชอบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำหนด
• จัดทำเอกสารในระบบ ISOและจัดทำรายงานจัดซื้อ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• หากมีความรู้และสามารถใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (และเสาร์สิ้นเดือน) เวลา 08.30 – 17.30 น.
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now