เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- อายุ 23-25 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 1–3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS office (Word, Excel, Power Point)
- Toeic 400 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now