เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

• ดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน ของสำนักงานใหญ่ และสาขาโรงงานผลิต จัดทำเอกสารส่งให้สำนักงานบัญชี
• คีย์ข้อมูล ซื้อขาย รายรับ รายจ่าย เก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเอกสารต่างๆของบริษัท
• ดูแลรับผิดชอบ จัดตารางการรับเช็ค จ่ายเช็คของลูกค้าและ supplier
• ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป จัดการความเรียบร้อยทั่วไปในสำนักงาน 
• ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลสต๊อคสินค้า และการเบิกจ่าย/รับสินค้าเข้า
• จัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารทุกประเภท และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Job Specification

• ใช้ MS words, Excel, Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
•  สามารถทำงานในรายละเอียดได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง หากมีประสบการณ์ตามลักษณะงานดังกล่าว หรือเคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านบัญชีต่าง ๆ และจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อม หากสามารถปิดงบการเงินได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
• มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
• ซื้อสัตย์ ขยันศึกษาหาความรู้พร้อมกับงานเสมอ
• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

Job Details

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Certificate
 • Age: 25-35 years
 • Expirience: 1 Year

General Skills

 • Accuracy
 • Communication
 • Management Skill
 • Planning
 • Positive attitude
 • Problem solving
 • Responsibility

Spoken Languages

 • Thai (Basic)

Written Languages

 • Thai (Basic)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)

Profession

 • Accountant

Apply For Job

Apply Now