ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลรับผิดชอบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯและในเครือทั้งหมด
วางแผนกำหนดวิธีการดูแลควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายในบริษัทฯ
กำกับดูแลตรวจสอบสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ภายในบริษัทฯอย่างสูงสุด
รับผิดชอบในส่วนงานราชการในการขออนุญาตในเรื่องต่างๆของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ
ดูและรับผิดชอบการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯและในเครือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในบริษัทฯและในเครือ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆของบริษัทฯและในเครือ
ดูแลรับผิดชอบผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทฯและในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประสานงานกับทางผู้บริหารในการออกนโยบายต่างๆเกี่ยวกับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ควบคุมดูแลข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของพนักงานต่างๆ
ดูแลเรื่อง พรบ. ภาษี ประกัน รถยนต์และรถบรรทุกของทางบริษัทฯ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์งานด้านกฎหมายและงานธุรการไม่น้อยกว่า 5 ปี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ คล่องแคล่ว และมีอัธยาศัยดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลเป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และออกต่างจังหวัดได้
มีความอดทนและทนสภาวะกดดันได้สูง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ยานพาหนะ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now