ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรีขึ้นไป
การตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การตลาดมากกว่า 5 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารมากกว่า 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now