Sales & Marketing Division Manager

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูงาน ด้านการตลาดภายในประเทศ
บริหารงาน CRM
Promotion , Branding & Organize
วางแผนกลยุทธ์การขายและวิเคราะห์การตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 4 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ด้านการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมและมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน, มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 07 Feb 2018
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • ความรับผิดชอบ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now