เจ้าหน้าที่ IT Support

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเบื้องต้น
บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ให้บริการเรื่องรับส่งอีเมลล์และอินเตอร์เน็ต
จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และแชร์ความรู้ใหม่ๆ ในองค์กร
จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านดูแลรักษาแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อัธยาศัยดี มีใจรักในงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานที่พระราม 2 ได้
ผ่านการเกฎฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • รักงานบริการ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now