เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำข้อมูลประกอบ บัญชีเงินเดือนของบริษัทที่รับผิดชอบ
จัดเตรียมเอกสารภาษี ภงด 1 และ ภาษีที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดทำเอกสารประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก พนักงาน
ดูแลสวัสดิการอื่นๆของบริษัทตามมอบหมาย
จัดทำรายงาน สถิติการมาทำงานของพนักงานที่รับผิดชอบ
จัดทำรายงานปฏิบัติงานพนักงาน,พนักงานOutsources แม่บ้าน, รปภ.
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและกฎ, ระเบียบ, ประกาศ, คำสั่ง, ข้อบังคับฯ ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านเงินเดือนและค่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
มีความแม่นยำตัวเลข รอบคอบ มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • รักงานบริการ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now