TH-Apple Store Leader Program

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่อง
ธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษา 
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีม คุณจะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับผู้คนรอบตัวคุณ ในฐานะตัวบุคคล 
คุณจะได้พัฒนาตัวคุณเองมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อความสำเร็จของร้านค้า
ของคุณ หากพื้นฐานแล้วคุณมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว โปรแกรมหัวหน้าประจำ Apple Store คือโอกาส
ที่คุณจะได้แสดงศักยภาพที่มีในตัวคุณออกมา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำทั้งจากการทำงาน ทำงานแบบเป็นทีม หรือในชุมชนของคุณ

มีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเป็นผู้นำทีมค้าปลีกระดับแนวหน้าของธุรกิจหลายล้านดอลลาร์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now