TH-Manager

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

การรักษาให้ Apple Store เติบโตอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่หลากหลาย 
และในฐานะผู้จัดการ คุณคือผู้รอบรู้ในทักษะทั้งมวล ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งของร้านค้า คุณจะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการควบคุมสถานการณ์
พร้อมกับการเรียนรู้ความท้าทายใหม่ๆ คุณจะสร้างและกระตุ้นทีมที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกแก่ลูกค้าในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ 
ซื้อสินค้า และรับการสนับสนุน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณได้ส่งต่อวิสัยทัศน์ของ Apple ไปยังพนักงานและลูกค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการผลักดันประสบการณ์ลูกค้ารวมทั้งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ผ่านการพัฒนาทีม

มีประสบการณ์ในการจัดการกับความมุ่งมั่นที่หลากหลายด้วยวิธีการอย่างมีชั้นเชิงกับลูกค้า ทีมงาน และการปฏิบัติงาน

มีความสามารถในการปรับตัวรับความท้าทายแต่ยังสามารถควบคุมสมาธิในภาวะแวดล้อมของร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now