Asst.Account Director (Online

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแลงานขายของทีมให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้
• หากลยุทธ์การขายแบบใหม่ร่วมกันกับ Director
• ดูแลงานขายของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย / หญิง อายุ27 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด,การขาย,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงด้านการขายงานOnlineอย่างน้อย 5 ปี
• มีความสามารถใช้โปรปแกรม Power Point ได้ดี
• มีทักษะในการนำเสนองาน
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถอดทนต่อการทำงานที่กดดันได้
• มีทักษะด้านบริหารงานในทีม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ทักษะการนำเสนอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Power Point (Basic)

สมัครงาน

Apply Now