Account Executive Online

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบยอดขายโฆษณาOnlineตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่
• ติดต่อประานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนปิดการขาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย/หญิง อายุ 22-29 ปี
• ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ กระชับ และชัดเจน
• มีทักษะงานขาย รักงานบริการ และประสานงานได้ดี
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกับงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อโฆษณาOnlineเป็นอย่างดี
• มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ประสานงาน
  • รักงานบริการ

Spoken Languages

  • ไทย (Intermediate)
  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • ไทย (Intermediate)
  • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now