PHP/Mobile Programmer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- พัฒนา Web Site และโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ JAVA
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยภาษา SQL,PL/SQL บน Oracle

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น.
สัมภาษณ์งานทราบผลทันที! วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-15.00 น.

วิธีการสมัครงาน
ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณวรกฤช 091 890 6803
- โทรสอบถาม หรือ ส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล และระบุตำแหน่งงานที่สนใจ
- ส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ Mail : worakit.boo@tqm.co.th

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
Website : http://www.tqm.co.th

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงาน
-สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP หรือ JAVA
-มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL, MS SQL หรือ Oracle
-มีความรู้หรือเคยใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อไปนี้ PL/SQL Developer tool JavaScript, HTML, AJAX, JQuery Web Service, SOAP, XML
-มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-Mobile Programmer : มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน OS Android, IOS ซึ่งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • ความรู้เชิงพาณิชย์
 • การสื่อสาร
 • ความมั่นใจ
 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การวางแผน
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • เขียนแบบโครงสร้าง
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now