Business Analysis / System Analysis

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ทั้งจากเอกสาร/ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ระบบ และข้อจำกัดของระบบงาน
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบ(UAT)
ตรวจสอบผลการทำงานของโปรแกรมและวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ
ความท้าทาย/ความยากของงาน (Major/Challenges/Difficulties)
สามารถวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานระบบได้
สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบได้

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น.
สัมภาษณ์งานทราบผลทันที! วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-15.00 น.

วิธีการสมัครงาน
ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณวรกฤช 091 890 6803
- โทรสอบถาม หรือ ส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล และระบุตำแหน่งงานที่สนใจ
- ส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ Mail : worakit.boo@tqm.co.th

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
Website : http://www.tqm.co.th

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานด้าน Business Analysis หรือ System Analysis

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การวางแผน
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now