VB/ASP/.NET Programmer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

พัฒนา Web Site และโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ JAVA
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยภาษา SQL,PL/SQL บน Oracle
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
พัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ WCF, WPF, ASP.NET MVC บนฐานข้อมูล Oracle
พัฒนาและออกแบบระบบแบบ Enterprise Application โดยคำนึงถึง coding standard และ best practice
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน web service API เพื่อใช้เพื่อใช้ติดต่อกับบริษัท partner
ทำงานกับ Tester, BA เพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งเสนอและวางโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับ SDLC
วางแผนงานและบริหารจัดการโครงงานในส่วนของการพัฒนาซอฟแวร์
ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำเรื่องการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพและช่วยแก้ปัญหาที่ยากซับซ้อน

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น.
สัมภาษณ์งานทราบผลทันที! วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-15.00 น.

วิธีการสมัครงาน
ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณวรกฤช 091 890 6803
- โทรสอบถาม หรือ ส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล และระบุตำแหน่งงานที่สนใจ
- ส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ Mail : worakit.boo@tqm.co.th

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
Website : http://www.tqm.co.th

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงาน
-สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP หรือ JAVA
-มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL, MS SQL หรือ Oracle
-มีความรู้หรือเคยใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อไปนี้ MS Visual Studio MSAccess PL/SQL Developer tool JavaScript, HTML, AJAX, JQuery Web Service, SOAP, XML
-มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ความมั่นใจ
 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • การวางแผน
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • เขียนแบบโครงสร้าง
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now