เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT)

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now