ล่าม( ภาษาจีน ) จำนวน 5 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

* มีทักษะในการแปลเอกสารภาษาไทย-จีน ที่เข้าใจง่ายถูกต้อง
* ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
* ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
* บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
* ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

* เพศชาย – หญิง อายุ 26 -40 ปี
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการทำงาน แปลเอกสารภาษาไทย-จีน อย่างน้อย 1-3 ปี
* สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
* ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
* สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจาณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานแปล

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • จีน (Basic)

Written Languages

  • จีน (Basic)

สมัครงาน

Apply Now