Purchase Supplier Used/จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

* ติดต่อประสานงานกับทางสาขาในการจัดซื้อจัดหา วัสดุใช้ในโรงงาน
* ติดต่อ Supplier เพื่อเช็คราคา และเปรียบเทียบราคา
* ทำงบประมาณการจัดซื้อ โดยรวบรวมแต่ละสาขา เพื่อต่อรองราคา
* บริหารจัดการ เรื่องขนส่งสินค้าถึงโรงงาน
* ปฏิบัติงานอื่นๆ ช่วยเหลืองานในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
* สามารถเปรียบเทียบหาคู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีทักษในการต่อรองราคาได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

* เพศชาย – หญิง อายุ 26 -35 ปี
* วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
* มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารบุคคลภายนอกและภายในได้อย่างดี
* มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
* มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีนกลาง ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
* ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 24 Jan 2017
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Basic)
 • จีน (Basic)

Written Languages

 • อังกฤษ (Basic)
 • จีน (Basic)

สมัครงาน

Apply Now