เจ้าหน้าที่ประสานงาน-วิศวกรรมงานสร้าง

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now