เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ดูแลตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
-ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย/ยอดขาย
-งานอื่่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความมั่นใจและรักงานขาย งานบริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
สามารถใช้ Ms Office และทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
สามารถรองรับแรงกดดันได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีทักษะการเจรจา
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • การสื่อสาร
 • ความมั่นใจ
 • ประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • ไทย (Native)

Written Languages

 • ไทย (Native)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)
 • Internet / Email (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now