Account Executive (Retail Chain)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลช่องทางการจัดจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน และ Sim Card ของ Modern Trade ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด.
วางแผนการขาย การตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า.
ให้คำปรึกษาประสานงานแก้ไขปัญหาหลังการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุ 26-32 ปี.
วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานขาย งานการตลาด และงานบริการ.
มีความรู้ด้าน IT, มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง.
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.
สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
  • ยานพาหนะ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now