เจ้าหน้าที่/ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระบบเทรดทางอินเตอร์เน็ต
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้แนะนำการลงทุน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- อายุ 22-25 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานในด้านธุรกิจหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now