Account Executive-Wholesales (ประจำ จ.เพชรบรูณ์)

เพชรบูรณ์เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลและวางแผนยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด.
ดูแล ให้คำปรึกษา วางแผนงานขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด.
วิเคราะห์การขายสินค้าของคู่แข่งรวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี ด้านงานขาย.
มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเดินทางต่างจังหวัดได้.
มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบรูณ์ หรือใกล้เคียง.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now