เจ้าหน้าที่ Online Marketing

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿20,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-วางแผนการตลาดแบบออนไลน์ ในสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook, instagram, blog, pinterest
- ดูแลหน้า facebook fan page
- ดูแล account instagram
- สามารถเขียน blog ได้หรือมีประสบการณ์มาก่อน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ / อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ตรงต่อเวลา และมีความตั้งใจในการทำงานสูง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 25-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now