Demand Product Planning Asst. Manager

สมุทราปราการเต็มเวลา฿20,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริหารความต้องการสินค้าในท้องตลาดกับกำลังการผลิตของบริษัทให้เกิดการกระจายสินค้าสูงสุด
คิดวิเคราะห์ช่องทางกระจายสินค้าเพิ่มเติม
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบ ป.ตรีในสายงานการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
สามารถคิดกลยุทธ์การกระจายสินค้าได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร
  • ประสานงาน
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
  • ทัศนคติเชิงบวก
  • การแก้ไขปัญหา

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now